You are here

Feachtas

Is óg-eagras Gaeilge é Feachtas a eagraíonn clubanna agus imeachtaí trí mheán na Gaeilge do dhaoine óga.

Is í aidhm an eagrais ná cabhrú le forbairt phearsanta agus sóisialta dhaoine óga trí imeachtaí a eagrú do, agus i gcomhar, le daoine óga trí mheán na Gaeilge.

Feachtas is an Irish-language youth organization which organises clubs and events through the medium of Irish for young people. The aim of the organisation is to help with the personal and social development of young people through organising events for, and in partnership with, young people through the medium of Irish.

Seoladh/Address

Lár-Oifig Feachtas

Oifig 8

Teach Coghill

64 Sráid an Dáma

Baile Átha Cliath 2.


Fón & Facs / Phone & Fax: +353 1 625940/ +353 87 9046136
R-phost / E-mail: eolas@feachtas.ie
Suíomh Idirlín / Website: www.feachtas.ie