You are here

Ógras

Sé príomhaidhm Ógras ná an Ghaeilge agus ár gCultúr a chur chun cinn I measc an óige agus an duine óg a fhorbairt mar phearsa I measc an phobail.

The personal development of our young people and the promotion of the Irish Language and appreciation of our National Culture are among the main aims of Ógras.

Baltraíocht agus Structúr

Tá dhá aois ghrúpa ag Ógras, an chéad aois ghrúpa ó 8 - 13 bliana d'aois agus an dara ceann ó 13 - 18 mbliana d'aois. Tá Coiste Stiúrtha againn agus déanann siadsan na cinnithe a bhaineann le cur chun cinn na heagraíochta. Bunaítear Clubanna d'Ógras agus dÓg-Ógras I ngach ceantar ina bhfuil éileamh, chun príomhaidhmeanna Ógras a chur ar aghaidh.

Cláracha

Mar óg-eagraíocht, eagraíonn Ógras imeachtaí áitiúla agus náisiúnta do na clubanna atá cláraithe linn. Maraon le freastal ar riachtanaisí an phobail agus éileamh ár mbaill. I measc na n-imeachtaí seo tá: Cluichí Tailtean Ógras, Campaí Samhraidh, Díospóireachtaí, Comórtas Drámaíochta chomh maith le turasanna.

Cuirtear Cúrsaí Oiliúna ar fáil do cheannairí Ógras freisin. Bíonn Laethanta Scléipe againn chomh maith le deireadh seachtaine eachtraíochta.

National Officers/Oifigigh

Cathaoirleach: Breandán Ó Cathasaigh
Leas-Chathaoirleach: Jacqueline Ní Mhuir
Uachtarán Chonradh na Gaeilge: Daithí Mac Cárthaigh
Baill Eile: Julian de Spáinn, Mairín Uí Ghríofa, Áine Uí Almhain, Seóna Ní Chonghaile, Treasa Ní Ghallachóir, Tara Ní Mhurchú, Ciarán Ó Forreidh, Cormac Ó Feinneadha, Ursula Ní Shionnáin.

Staff

Riarthóir: Maedhbh Ni Dhónaill
Oifigigh Forbartha: Ríonach Ní Scolaí, Brenda Ní Chonaire-Droighneán & Maedhbh Ní Chléirigh
Comhordnóir Tionscnamh: Caoimhín Ó Cadhla

Address

6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
Tel: 01 4751487 nó 01 4783913
Fax: 01 4754684
Email: eolas@ogras.ie
Web: www.ogras.ie

Cúige Chonnacht
Árus na nGael
45 Sráid Doiminic
Gaillimh
Tel: 091 564376
Email: gaillimh@ogras.ie